Pretenzijos

1. Privatiems asmenims skundų pateikimo laikas yra 24 mėnesiai nuo prekės pristatymo dienos. Juridiniams asmenims skundų pateikimo laikas yra 12 mėnesių nuo prekės pristatymo dienos.

2. Skundų pateikimo metu vartotojas turi teisę reikalauti, kad gaminys būtų sutaisytas nemokamai. Jei gedimą sukėlė gamintojas, tuomet visos medžiagos ir gamybos klaidos, darbo sąnaudos bei atsarginės detalės bus atlygintos.

3. Paraiškos pateikimo pagrindas yra pirkimo įrodymas.

4. Skundai neįtraukia mokymo, kaip naudoti gaminį, reguliuoti, prižiūrėti, valyti ar atstatyti prekės išvaizdą arba pašalinti klaidas, atsiradusias dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo.

5. Teisė pateikti skundus netaikoma žalai atlyginti, patiriamai transportuojant prekes po to, kai produktas yra perduotas pirkėjui.

6. iDream“ nepašalina defektų, nustatytų per skundų pateikimo laikotarpį, jei tai sukelia:

  • įrenginyje įdiegtos programinės klaidos;
  • įprastas medžiagų susidėvėjimas;
  • netinkamas naudojimas ar priežiūra (taip pat, jei prietaisas buvo suremontuotas ar aptarnautas neleistino asmens);
  • prietaiso ar jo dalies eilės numerio, saugumo ženklo, žymeklio lipduko pagadinimas, pakeitimas ar pašalinimas;
  • trūkumai, apie kuriuos „iDream“ pranešė klientui prieš įsigyjant pirkinį;
  • išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksmai apima (tačiau neapsiriboja) perkūnijas, reikalavimų neatitinkančią elektros įtampą ir įtampos svyravimus, drėgmę, skysčius, mechaninius pažeidimus ir t.t.;
  • defektai, atsiradę dėl savininko kaltės, tokie kaip netinkamas prekės naudojimas, instrukcijų nesilaikymas, arba jei jie įvyko atsargų laikymo, priežiūros ar perkrovos metu.

7. Norėdama nustatyti atsakomybę „iDream“ remiasi gamintojo įgalioto atstovo atliekama ekspertize (diagnostika). Jei eksperto vertinimu paaiškėja, kad defektus sukelia anksčiau išvardyti veiksniai, tačiau yra galimybė pataisyti įrangą, tada vartotojas turi galimybę užsisakyti mokamą remontą. Įrenginys su skysčio / drėgmės pažeidimu ir / arba mechaniniu pažeidimu, ateityje gali būti taisomas tik už tam tikrą mokestį.

8. Už ekspertų vertinimą (diagnostiką) turi būti sumokėtas mokestis, jei „iDream“ neatsako už prietaiso nustatyto defekto pašalinimą ir jo neįmanoma pataisyti. Eksperto vertinimo mokestį taip pat turi sumokėti vartotojas, jei ekspertų vertinimas (diagnostika) neaptinka defekto, o įranga atitinka gamintojo techninius reikalavimus.

9. Eksperto vertinimo mokestis privačiam klientui neturi būti mokamas pirmuosius šešis mėnesius nuo pirkimo datos.

10. Jei vartotojas nesutinka su „iDream“ pozicija, jis turi įrodyti, kad:

  • yra defektas (remiantis ekspertų nuomone);
  • gedimas ar jo priežastis egzistavo pristatymo metu;
  • „iDream“ yra atsakinga už defektą.

11. Jei „iDream“ prietaisui suteikė komercinę garantiją, ji pašalins defektus pagal komercinės garantijos terminus ir sąlygas.

12. Norėdami pasinaudoti skundo pateikimo teisėmis, susisiekite su „iDream“ salonu adresu, nurodytu pirkimo dokumente, arba tai padaryti galite paskambinę mūsų klientų aptarnavimo telefono numeriu: +370 606 18799 (pirmadieniais-penktadieniais: 10:00-17:00), ir jums bus pateikti nurodymai, kaip toliau naudoti šį produktą.

13. Be teisių pateikti skundą, pirkėjas taip pat turi visas kitas teises, kylančias iš Lietuvos Respublikos įstatymų.